"Ei mun lapsen tarvii vain pärjätä - Hän saa loistaa."

Kesto: 
16:40
Julkaisuvuosi: 
2018

Gradusarjassa haastatellaan Irja Seilolaa hänen pro gradu -työstään "Ei mun lapsen tarvii vain pärjätä - hän saa loistaa". Tutkielmassaan hän käsittelee kuulovammaisten lasten vanhempien kokemuksia koulun aloittamisen nivelvaiheesta.

Seilolan pro gradu on luettavissa

Lisää