Kieliopilliset sidoskeinot kahdessa suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä

Kesto: 
13:00
Julkaisuvuosi: 
2017

Saara Lautala on tutkinut vuonna 2012 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan suomalaisen viittomakielen kieliopillisia sidoskeinoja. Mitä tarkoittaa refentiaalinen sidoskeino, mitä tarkoittaa substituutio ja ellipsi? Tässä videossa Lautala kertoo tutkimuksensa tuloksista ja vastaa edellisiin

Lisää