Palvelun rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE (29.10.2014)

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisterinpitäjä

Viittomakielinen kirjasto ylläpitää rekisteröityneiden asiakkaiden sähköpostiosoitteista rekisteriä osoitteessa Kuurojen Liitto ry, Ilkantie 4, 00400 Helsinki, p. 09-58031

Rekisteriasiat

Riitta Vivolin-Karén, Viittomakielinen kirjasto / Kuurojen Liitto ry, PL 57, 00401 Helsinki

Rekisterin nimi

Viittomakielisen kirjaston rekisteröityneet asiakkaat

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Viittomakielisen kirjaston asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan käyttää Viittomakielisen kirjaston viestintään liittyvissä asioissa.

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella, jonka käyttäjä täyttää rekisteröityessään Viittomakielisen kirjaston asiakkaaksi. Rekisteröityminen on edellytyksenä silloin, jos kirjaston asiakas haluaa kommentoida kirjaston aineistoon kuuluvia videoita. Videoiden katselu ilman kommentointimahdollisuutta ei edellytä rekisteröitymistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteriin kerättäviä tietoja ts. sähköpostiosoitteita ulkopuolisille.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisterin tietojen suojaaminen

Viittomakielisen kirjaston rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojärjestelmään liittyvät aineistot säilytetään lukitussa tilassa.

Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Lisäksi Viittomakielinen kirjasto on sitoutunut siihen, ettei se luovuta sähköpostiosoitteita kolmannelle osapuolelle.

Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään kirjallisena Kuurojen Liittoon.