Tulevaisuus

Kesto: 
14:35
Julkaisuvuosi: 
2013

Asiantuntijat kommentoivat talouskriisin tulevaisuusnäkymiä ja arvioivat minkälaisia haasteita EU:lla on vielä edessään. Mihin suuntaan euromaat ovat kehittymässä? Ohjelma on toteutettu ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedottamisen tuella.