Turkoosilla taustala valkoisin kirjaimin videon nimi.
79
59:59

Suomi Areena – Finlandsarenan 2018

Samer, romer och teckenspråkiga – likvärdiga, annorlunda eller ”besvärliga"?

kaksi naistulkkia viittovat ja alakulmassa on ruutu, jossa on puhujan kuva
80
52:06

Teckenspråkets dag: Teckenspråkigas medverkan i landskapsreformen

Teckenspråkets dag firades i Lilla parlamentet bredvid riksdagshuset 13.2.2018.

kaksi naistulkkia viittovat ja alakulmassa on ruutu, jossa on puhujan kuva
70
21:40

Teckenspråkets dag: Förändringarna i FPA:s tolkningstjänster, FPA-chef...

Teckenspråkets dag firades i Lilla parlamentet bredvid riksdagshuset 13.2.2018.

kolme naista: Pirkko Mattila ja kaksi tulkkia seisovat vierekkäin tautsalla puuseinä
73
08:00

Teckenspråkets dag: inledning, Pirkko Mattila

Teckenspråkets dag firades i Lilla parlamentet bredvid riksdagshuset 13.2.2018.

sinisellä taustalla lukee ohjelman nimi
168
07:30

EU-programmet, del 3: Uppdaterade grundläggande fakta om EU och Finlands EU...

Repetera grunderna om EU!

sinisellä taustalla lukee ohjelman nimi
135
19:00

EU-programmet, del 2: USA:s och brexits inverkan på finans- och...

I Europa har man på bred front begrundat vilken inverkan brexit och USA:s nya president Donald Tr

sinisellä taustalla lukee ohjelman nimi
207
31:30

EU-programmet, del 1: Barns och ungas framtid i Nordeuropa: studier och...

Hurdant är det Europa som dagens barn och unga växer upp i? Vilka möjligheter har de?

mies viittoo tumma puku päällä, valkoinen paita, takana violetti Kuurojen Liiton logo
115
24:00

Vårdreformen (Sote) och teckenspråkiga

Vad i friden är vårdreformen, ”Sote”, för något?

epäselvä ns. blurrattu kuva, jossa ihmishahmo astumassa ovesta sisään apteekkiin, päällä teksti ASIAKKAANA VIITTOMAKIELINEN
247
03:00

En teckenspråkig kund

Hur bemöter man en teckenspråkig, döv kund?

165
04:30

Teckenspråksdagen, kommentar, Aaltonen

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter.

130
14:10

Teckenspråksdagen, inledningsanförande, Nylander

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter.

124
07:30

Teckenspråksdagen, kommentar, Hiidenmaa

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter.

165
22:00

Teckenspråksdagen, översikt av språkförhållandena, Suurpää

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter.

137
24:50

Teckenspråksdagen, social- och hälsovårdsreformen, Burrell

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter.

Silmälasipäinen mies, jolla on partaa, seisoo kauppakeskuksessa liukuportaiden vieressä, kädet ovat koholla viittomassa
204
19:00

Digital tillgänglighet

Dagens samhälle är digitaliserat och ett nytt begrepp har dykt upp: digital tillgänglighet.

319
04:31

Justitieombudsmannen behandlade klagomålet om FPA:s tolkningstjänster

Finlands Dövas Förbund lämnade tillsammans med sju andra hörselorganisationer ett klagomål om FPA

320
09:58

Det öppna Europa: Att resa i EU

Känner du till dina rättigheter och skyldigheter när du reser i EU-området?

364
21:56

Lagar och lobbning, del 2

I seriens första avsnitt behandlades lagstiftningen om teckenspråken inom EU.

335
18:41

Lagar och lobbning, del 1

Dövas europeiska union EUD publicerade år 2010 en bok med sammanställda fakta om lagstiftningen g

383
34:36

Service, tack! TOLKNING

Vad omfattar tolkningstjänsten?

276
38:12

Ett hav av berättelser

Ett hav av berättelser handlar om döva finländares hörande barn, coda (från engelskans Children o

274
14:35

Framtiden

Experter kommenterar framtidsutsikterna utgående från den ekonomiska krisen och gör sin bedömning

315
20:56

Teckenspråkiga hushåll

Den ekonomiska krisen i euroområdet påverkar på olika sätt en mängd saker som ger vanligt folk hu

374
16:52

Bakgrunden till den ekonomiska krisen i euroområdet, del 2

Vad historien lärt glöms fort bort.

281
16:31

Den ekonomiska krisen i euroområdet och teckenspråkiga: Extra

Seriens första avsnitt handlar om den ekonomiska krisen ur olika synvinklar.

243
07:39

Döva kunder? Är terapeutens dörr öppen för teckenspråkiga?

Mervi Nevalainen redogör för sitt lärdomsprov, som handlar om utbudet av terapitjänster för döva

284
03:37

EUD:s generalförsamling i Budapest

Vad behandlades på EUD:s  generalförsamling i Budapest  år 2011?

269
18:08

EU-parlamentariker

I det här programmet bekantar vi oss med en döv Europaparlamentarikers arbete.

268
39:15

Europeiska unionen i teckenspråkigas vardag

Finska europarlamentariker fastslår hur redo de är att driva också dövas intressen i EU. 

293
31:32

Fri ekonomi vs. förbundsstat

Europeiska unionen har inte ännu en gemensam grundlag men politikerna har lagt fram ett förslag t