Carl Oscar Malm, en av dövsamhällets uppbyggare

Längd: 
14:56
Publiceringsår: 
2014

C.O. Malm ses som det finska teckenspråkets och dövsamhällets fader i och med att han startade dövundervisningen i Finland på 1840-talet. Dövundervisningen lade grunden för dövsamhället och därigenom också för föreningsverksamheten. Malm var synnerligen begåvad och händig, intresserad av såväl

Mer