David Fredrik Hirn, en av dövsamhällets uppbyggare

Längd: 
14:07
Publiceringsår: 
2014

David Fredrik Hirn (1834-1910) var en av C.O. Malms första elever och senare verkade även Hirn som dövlärare, i 35 år. Han var också fotograf och grundade fotoateljéer i både Helsingfors och Åbo tillsammans med sin hustru Maria Hirn. Hirn hörde till de grundande medlemmarna av vårt lands äldsta

Mer