Den ekonomiska krisen i euroområdet och teckenspråkiga: Extra

Längd: 
16:31
Publiceringsår: 
2013

Seriens första avsnitt handlar om den ekonomiska krisen ur olika synvinklar. Vi bekantar oss också med eurokrisens terminologi. I serien behandlas olika saker som berör teckenspråkiga, från tecken till Europeiska unionen. Serien har fyra avsnitt och presenteras av  Tomas Uusimäki.

Mer