Döva minns: Ingermanländare

Längd: 
23:00
Publiceringsår: 
2019

Ingermanländaren Hilma Pöllänen föddes i Tuuteri år 1929, gick i dövstumskolan i Jyväskylä, skickades efter kriget tillbaka till Sovjetunionen och återvände via Estland till Finland år 2018. Pöllänen berättar sin historia på estniskt teckenspråk, Outi Ahonen tolkar.