Döva på 1940-talet: Krigstiden

Längd: 
33:48
Publiceringsår: 
2005

Programmet handlar om dövas liv i Finland på 1940-talet. Årtiondet präglades av det krig som utkämpades i Europa. Barn, också döva barn, skickades i säkerhet till Sverige. Dövföreningarnas roll som informationsförmedlare förstärktes. Döva deltog i arbetet på hemmafronten. Dövskolor stängdes och

Mer