För dövas rättigheter - tillsammans

Längd: 
19:40
Publiceringsår: 
2018

Dövförbundet i Malawi, MANAD, grundades 2009 med stöd av Finlands Dövas Förbund. I det här programmet berättar MANAD:s anställda och aktiva om det arbete man har utfört, om malawiska dövas situation och om det malawiska teckenspråkets ställning. Man har redan gjort en hel del men mycket arbete

Mer