Frågor om dövhet 13: Hurdana fördomar stöter döva på?

Längd: 
01:00
Publiceringsår: 
2019

Döva stöter i sitt dagliga liv på mångahanda fördomar. Här är några av de vanligaste – och vad döva själva anser om dem.  Videon ingår i serien Frågor om dövhet, som består av  14 korta avsnitt. I varje avsnitt besvaras en av de vanligaste frågorna kring dövhet. Serien är

Mer