haku

The search found 45 results in 4.673 seconds.

Sökresultat

  475
  0

  Döva på 1940-talet: Krigstiden

  33:48

  Programmet handlar om dövas liv i Finland på 1940-talet. Årtiondet präglades av det krig som utkämpades i Europa. Barn, också döva barn, skickades i säkerhet till Sverige.

  445
  47

  Livet på Åvik

  18:34

  Dövhemmet Åvik grundades år 1911. I programmet intervjuas långvariga invånare och personal. Hurdant har livet på Åvik varit under årtiondenas lopp? 

  565
  64

  Skolträff i S:t Michel

  18:12

  Tiotals personer från olika delar av Finland samlades till skolträff i S:t Michel år 2009. I programmet intervjuas rektorn för skolan i S:t Michel och skolans nuvarande och forna elever.

  437
  0

  Döva och teckenspråket på 2000-talet

  31:00

  Finlands Dövas Förbund firade sitt 100-årsjubileum år 2005. Hur såg världen ut då, i teckenspråkigas ögon? Vilka frågor dryftades? Hur såg framtiden ut? Har det man tänkte sig uppfyllts?

  477
  0

  Vinterbadandets hemligheter

  23:44

  Vi invigs i vinterbadandets hemligheter med hjälp av Jussi-Pekka Hännikäinen. Han har rent av vunnit FM-medaljer i vinterbadstävlingar. 

  Rodrigo Henandez
  538
  96

  Baabhel, del 2

  19:57

  De döva invandrarna i Finland är här genom arbete, genom äktenskap, av familjeskäl, som flyktingar, studerande och återflyttare.

  525
  0

  Dövas världskongress i Montreal 2003

  59:59

  Dövas 14:e världskongress, och i samband med den Dövas världsförbunds möte, ordnades år 2003 i Montreal i Kanada. Programmet är en sammanfattning av händelserna under mötes- och kongressveckan.

  Baabhel 1.osa Mahedy Allowain
  581
  64

  Baabhel, del 1

  20:32

  De döva invandrarna i Finland är här genom arbete, genom äktenskap, av familjeskäl, som flyktingar, studerande och återflyttare.