haku

The search found 2 results in 0.528 seconds.

Sökresultat

  kiviseinällä on kaksi katukylttiä, joista toisessa lukee Helsingin kuuromykkäin yhdistys ja toisessa Helsingfors dövstummaförening
  367
  0

  Föreningarna betraktade med unga ögon

  15:00

  Antti Kronqvist gjorde för sin pro gradu-uppsats en undersökning om ungdomars syn på och erfarenheter av dövas föreningar. I det här programmet redogör han i stora drag för studien.