haku

The search found 8 results in 1.274 seconds.

Sökresultat

  sumuisen kuvan edessä teksti TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT
  325
  0

  Arbetslivets spelregler

  06:00

  Vet du vilka rättigheter och skyldigheter du har på arbetsplatsen? Vilket är ditt ansvar? Vilka är arbetsgivarens rättigheter, skyldigheter och ansvarsområden?

  utuisen kuvan päällä teksti TYÖELÄMÄTULKKAUS
  365
  0

  Arbetslivstolkning

  05:50

  Vet du tillräckligt om tolkning i arbetslivet? När kan man anlita tolk och när är det skäl att göra det? Vem betalar för tolkningen? Vad innebär samverkan med tolken?