Identitet, del 5: Mika Rasila

Längd: 
11:15
Publiceringsår: 
2016

Största delen av de barn som föds döva har hörande föräldrar. Hur ska barn och unga då hitta sin egen identitet? Vem är jag? Vilken grupp tillhör jag? De frågorna ställs ett barn och en ungdom oundvikligen inför. Vilka utmaningar kan de möta medan identiteten utvecklas? I det här avsnittet

Mer