Identitet: Sami Kursi

Längd: 
11:17
Publiceringsår: 
2013

Vad innebär egentligen identitet? Förändras identiteten med åldern? Påverkar den rådande situationen hurdana vi är och hur vi agerar? Vi har alla vår egen uppfattning om hurdana vi är. Sami Kursi, som är pappa till två *Coda-pojkar, funderar på både sin egen och sina barns identitet och hur

Mer