Internationella dövveckans webbparty

Längd: 
30:07
Publiceringsår: 
2014

Den internationella dövveckans party ordnades den här gången i Finlands Dövas Förbunds studio i Helsingfors. Med Liisa Syväsalmi och Tommi Huovinen som studiovärdar får vi ta del av frågesporten Vill du bli karamelljonär? samt en intervju med Liisa Kauppinen, Aku Karjalainens

Mer