Lagar och lobbning, del 1

Längd: 
18:41
Publiceringsår: 
2012

Dövas europeiska union EUD publicerade år 2010 en bok med sammanställda fakta om lagstiftningen gällande teckenspråket i olika EU-länder. I programmet utreder vi varför man ville göra en sådan här bok och vilken nytta t.ex. Finlands Dövas Förbund kan ha av den i sitt arbete.