Liisa Kauppinen – en förkämpe för mänskliga rättigheter

Längd: 
59:59
Publiceringsår: 
2019

Liisa Kauppinen föddes i den Österbottniska byn Koura år 1939. Under årens och årtiondenas  lopp blev hon en outtröttlig förkämpe för de mänskliga rättigheterna. Hennes insatser för tillblivelsen av  t.ex. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit

Mer