Mänskliga rättigheter genom organisationsarbete, organisationsrådet Liisa Kauppinens Studia Generalia-föreläsning

Längd: 
59:59
Publiceringsår: 
2014

Organisationsrådet Liisa Kauppinens föreläsning om att bygga mänskliga rättigheter genom organisationsarbete. Föreläsningen ingick i Finlands Dövas Förbunds och Humaks gemensamma föreläsningsserie Studia Generalia och hölls i Ljusa huset i Helsingfors 20.11.2014. Tolkningen av föreläsningen är

Mer