Med en teckenspråkig familj som kund

Längd: 
09:12
Publiceringsår: 
2016

Ett hörande barn som har döva föräldrar kallas coda. För mången coda är teckenspråket hemspråk och förstaspråk. Borde man bekymra sig för coda-barnets språkutveckling beträffande det talade språket, eller över barnets språkutveckling överhuvudtaget? Skiljer sig ett coda-barn på något sätt från

Mer