Oralismen i Finland

Längd: 
58:52
Publiceringsår: 
2010

Eeva Salmis föredrag om oralismen i Finland.
Dövas museums historiekväll 20.4.2010. Museichef Tiina Naukkarinen inledde kvällen.