Studier: Teckenspråkstolk

Längd: 
05:09
Publiceringsår: 
2013

Tomas Uusimäki började studera till teckenspråkstolk på humanistiska yrkeshögskolan Humak hösten 2012. I intervjun berättar Tomas varför han började med tolkstudierna och hurdana de har varit.
Läs mer om tolkutbildningen här: WWW.AMKHAKU.FI

Mer