ilmasta otettu kuva suuresta talokompleksista, päällä tekstinä videon nimi.
122
59:59

Seminarium om historiska oförrätter

Dövas museum öppnade sin nya utställning om teknikens goda och dåliga sidor 20.10.2018.

388
59:59

Döva och kyrkan

Teologie doktor Liisa Rantala talade om kyrkans dövarbete åren 1896-1982 på Dövas museums histori