ilmasta otettu kuva suuresta talokompleksista, päällä tekstinä videon nimi.
33
59:59

Seminarium om historiska oförrätter

Dövas museum öppnade sin nya utställning om teknikens goda och dåliga sidor 20.10.2018.