Teckenspråksdagen, social- och hälsovårdsreformen, Burrell

Längd: 
24:50
Publiceringsår: 
2017

Teckenspråkets dag firades 10.2.2017 i Finlands Nationalmuseums lokaliteter. En av talarna på det seminarium som ordnades dagen till ära var Riitta Burrell, jurist på Social- och hälsovårdsministeriet. Hon hade social- och hälsovårdsreformen (SOTE) som tema.