Utbildningen för teckenspråksinstruktörer – senaste nytt

Längd: 
05:32
Publiceringsår: 
2012

Den yrkesinriktade grundutbildningen i teckenspråkshandledning startade vid Turun kristillinen opisto (Åbo kristliga institut) år 2001. Tiina Haaksilahti, utbildningsansvarig på teckenspråksenheten, berättar om utbildningens innehåll och om yrkets framtidsutsikter.