Vägvisare bland stjärnorna

Längd: 
59:59
Publiceringsår: 
2019

Pjäsen handlar om Carl Oscar Malms livsverk som pionjär inom dövundervisningen, och om dövundervisningens tidiga skeden. Pjäsen utspelas i två tidsepoker där nutiden representeras av en ungdom som diskuterar uppkomsten av en finsk dövs självbild och självbildens utveckling. I bakgrunden påverkar

Mer