Varför är kultur viktigt också för teckenspråkiga?

Längd: 
01:39
Publiceringsår: 
2010

Har ungdomarnas intresse för kultur och för att uppträda i olika former av kulturproduktioner minskat? Varför är det viktigt att delta? Intervju med Heli Rupponen på Ungdomsdagarna i Åbo i oktober 2010.