Yes,Deaf can!

Längd: 
22:56
Publiceringsår: 
2012

Kent Power från Australien är döv och har flygcertifikat. I intervjun redogör Kent Power för hur han har fått sitt certifikat och för reglerna inom luftfarten.  Han berättar också om spännande saker som hänt under flygningarna.